RSS Revisorforeningen

  • Meningsløs kvitteringsplikt April 24, 2018
    Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke.
  • Bransjenorm for behandling av personopplysninger i revisjonsbransjen April 20, 2018
    25. mai 2018 skal personvernforordningen (GDPR) etter planen tre i kraft i Norge. For å hjelpe revisjonsselskapene med å etterleve personvernreglene arbeider Revisorforeningen med en bransjenorm for revisjonsbransjen.
  • Utvinning av kryptovaluta og MVA April 20, 2018
    Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om utvinning av kryptovaluta og merverdiavgift.

RSS Regnskap Norge