RSS Revisorforeningen

  • Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet July 12, 2018
    Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.
  • Gratis teaterbilletter ble skattepliktig July 5, 2018
    I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.
  • Evaluering av Skattefunn July 4, 2018
    Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.

RSS Regnskap Norge