RSS Revisorforeningen

 • Ikke fradrag for anleggsbidrag February 14, 2019
  Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger.
 • Leietakertilpasninger og merverdiavgift February 13, 2019
  Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd.
 • Fradragsbeløp og beløpsgrenser February 8, 2019
  Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

RSS Regnskap Norge

 • Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018 February 19, 2019
  89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
 • Gjør deg klar! February 15, 2019
  Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
 • Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører February 15, 2019
  Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.