Organisering

Opplæringskontoret er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste myndighet. Årsmøtet godkjenner årsberetning og budsjett, og velger styret. Styret ansetter daglig leder og er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av årlig handlingsplan.
Organisasjonsnummer: 915 569 633

Styret i Opplæringskontoret 2016:
Marit Hjønnevåg, styreleder, Brødrene Hjønnevåg AS
Asle Hovland, nestleder, LerøyAlfheim AS
Gustav Folkestad,  AS Sævareid Fiskeanlegg
Arnt Ove Skotnes, Fiskekroken AS
Jarle Glesnes, Bogen Fiskeri AS
Stig Hammersland,  Sandsli Videregående Skole (til 15.09.16)

Daglig leder:
Bjørg T. Haug Samuelsen

Vedtekter

Årsberetning 2015

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift