Fra konsesjon til ferdig kraftverk

Flere nye utbyggingsavtaler

Stor pågang fra grunneiere som ønsker å melde inn sitt prosjekt i en kamp mot klokka for å oppnå el-sertifikater.

Småkraft med ny utbyggingsavtale i Odda, Hordaland
23. mars gjorde grunneierne i Tokheimselva sitt valg for realisering av kraftverksplaner og det ble klart at Småkraft er vist tillit som utbygger. Prosjektmulighetene på Tokheim viser et potensial på omlag 30 GWh. Småkraft ble valgt etter anbudskonkurranse med oppfølgende forhandlinger.

Småkraft tildelt byggeskikkspris

Sirdal kommunes byggeskikkpris for 2008 ble torsdag tildelt Småkraft AS for Oftedal kraftverk. Prisen er ifølge kommunen gitt til "Eit bygg som hever den lokale byggeskikk og er eit svært godt døme på samspel mellom ny teknologi og naturlege element.

For Småkraft er dette en bekreftelse på at det har vært riktig av oss å legge stor vekt på arkitektur og tilpassing av bygg i landskapet. Det viser at også industribygg som dette kan fremstå pent og gli godt inn i omgivelsene. Det er også viktig for å gi småkraftverk et generelt godt omdømme.Kraftverkene i Småkraft AS tegnes av arkitekt Paal Kahrs i Bergen.

Skarelva og Vågåna kraftverk åpnet

Med strålende sol viste Skjomen seg fra sin beste side på åpningsdagen for Skarelva kraftverk. Noen uker tidligere ble Vågåna offisielt åpnet. Vågåna er en milepel i norsk småkraftindustri, med ny teknologi som utnytter vannfall på en skånsom og effektiv måte.

Det er mer utdypende informasjon om kraftverkene, vil du vite mer om Skarelva kan du klikke her. Teknologien som er brukt på vannveien i Vågåna prosjektet, kan være med til å endre betingelser og lønnsomheten i de kommende Småkraftprosjektene. Mer informasjon om Vågåna kan du finne ved å klikke her.