Berge

Berge kraftverk er eit av seks kraftverk i Fjærland som Småkraft AS bygger ut for Sognekraft AS. Inntaket vert utført som ein fyllingsdam og vassvegen som nedgravde røyr. Stasjonsbygget vert bygd som Småkraft standardbygg med glasfasade og vert samlokalisert med kraftstasjonen til Bjåstad.

Status pr mai 2016

Røyr til vannveg er levert. Midlertidig framføringsveg langs rørtrase påbegynt. Utsprenging av stasjonstomt ferdig. Betongoppstart veke 24. Veg inn til stasjonstomt er ferdig. Denne vegen er felles for Berge og Bjåstad kraftstasjon.

Status pr. januar 2016

Utsprenging av stasjonstomt er påbegynt. Eksisterande veg ned til sjøen er utvida og forsterka. Veg inn til stasjonstomt er grovplanert. Denne vegen er felles for Berge og Bjåstad kraftstasjon

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
12 km2
sommer: 300l/s, vinter 60l/s
430 m
4 m
426 m
?
?