Hatlestad

Hatlestad kraftverk er eit av seks kraftverk i Fjærland som Småkraft AS bygger ut for Sognekraft AS. Inntaket vert utført som massivdam i betong og vassveg delvis som profilbora sjakt og delvis som nedgrave røyr. Stasjonsbygget vert utført som eit standard overbygg i kjent Småkraft stil med glasfasade.

Status november 15
Det kjem ikkje til å gå føre seg arbeid på denne byggeplassen i 2015. Etter årsskiftet 2015/2016 er det planlagt å ta til med bygginga av veg til kraftstasjonen og anleggsveg til sjaktpåhogg.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
4 km2
sommer: 140l/s, vinter 25l/s
628 m
5 m
623 m
12,5 GWh
625 husstander