Jordalselva

Jordal kraftverk er eit av seks kraftverk i Fjærland som Småkraft AS bygger ut for Sognekraft AS. Jordal kraftverk vert bygd som eit tradisjonelt elvekraftverk med grøft for røyrgate og stasjon i dagen. Stasjonsbygget vert utført som eit standard overbygg i kjent Småkraft stil med glasfasade.

Status november 15
I haust er det bygd anleggsveg til kraftstasjonstomta og opparbeid denne. Det vert stillstand på anlegget til nyåret 2016, storparten av arbeidet vil gå føre seg i 2016.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkvote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
19,4 km2
sommer: 300l/s, vinter 60l/s
270 m
13 m
258 m
20 GWh
1000 husstander