Mela

Mela kraftverk ligger på Mela i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. Kraftverket er prosjektert med inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon plasseres på kote 100 og vil bli utført som et standard overbygg i kjent Småkraft stil.

Status juni 2018

Kraftstasjon produserer strøm etter vannstand i Movatnet. Entreprenør slutt arronderer rundt kraftstasjon og setter opp tørrsteinsmur langs ene langvegg på kraftstasjon. Inntaket skal ha 2 luker i betongterskel før vinter 2018. Luke nr.1 skal manøvreres hydro-/elektrisk mens luke nr.2 er en enkel bjelkestengsel konstruksjon. Luke 1  er konstruert av Småkraft Utbygging og vil etter hensikt fungere som tappeorgan nr1 ved en lengre driftsstans av kraftverket. Når lukene er montert og ferdig testet vil entreprenør slutt arrondere inntaket og vannveien. Utbyggingsaksjonene vil bli feridg i løpet av høst 2018.

 

Status juni 2016

Inntaket er tilnærmet ferdig. Damhus og arrondering gjenstår. Det meste av rørgaten er ferdig lagt. Overgang mellom PE og duktile rør ferdig støpt.  Forskaling og støping pågår på kraftstasjon Montasjearbeid starter i august.

Status mars 2016

Ved inntaket er en godt i gang med betong arbeid. Ledekanal mot elv er ferdig forskalet og en er klar til å starte med dam så snart værforhold tilsier det.  Sprengningsarbeid er ferdig i rørgaten og legging av rør pågår for fullt. Det er lagt cirka 900 meter duktile rør. Sveising av PE rør pågår for fullt.  Vei til stasjon er ferdig og stasjonstomt er avdekket og ferdig sprengt.

Status februar 2016

Betongarbeidene på inntaket er en godt i gang og arbeidene med dammen starter så snart værforhold tilsier det. Sprengningsarbeid er ferdig i rørgaten og legging av rør pågår for fullt. Det er lagt 420 meter duktile rør. Det er planen å starte sveising av PE rør i løpet av februar.  Vei til stasjon er ferdig og stasjonstomt er avdekket og ferdig sprengt. Prosjektering av stasjon pågår.

Status november 2015

Arbeidet med å sprenge grøften er ferdig. En arbeider med å forskale og støpe inntaket.

Status pr. august 2015

En nærmer seg ferdig med sprengning av grøft opp mot inntaket. Arbeidet med å renske inntaket samt å forskale vil starte i september. Arbeidet med å frakte rør inn til rørgaten er påbegynt og en forventer å starte rørlegging i løpet av høsten. Nesten 3 kilometer med høyspentkabel for å kople kraftstasjonen til nettet er ferdig lagt.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
28,6 km2
sommer: 90l/s, vinter 60l/s
360 m
100 m
260 m
12,7 GWh
630 husstander