Romøyri

 

 

 

 

 

 

Romøyri

Romøyri kraftverk er eit av seks kraftverk i Fjærland som Småkraft AS bygger for Sognekraft AS. Den fyrste delen av vassvegen vil bestå av ei fullprofilert sjakt. Sjakta går over i ein sprengt tunnel som går heilt ut til Fjærlandsfjorden. Omlag halvvegs i tunnelen vert det sett inn ein betongpropp. Frå betongproppen skal vatnet ledast i duktile støpejernsrør til stasjonen. Stasjonsbygget vert utført som eit portalbygg i fjellhall.

Status februar 16
Det er klargjort for oppstart av sjaktboring frå inntaksstaden i Rommedalen, men det vil ikkje verte sett i gang meir arbeid der før sjaktboringa er ferdig for Lidal-anlegget. Det er no klart for oppstart av tunneldriving. Lekteren som inneheld all rigg for tunneldrivinga vart slept frå Lidal og ankra opp i Romøyri 18.02.2016

Status november 15
Det er igangsett arbeid på både inntaksstaden og i stasjonstomta. Så vert det stillstand på anlegget til i månadsskiftet februar/mars, då tek ein til med drivinga av tunnel.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
12 km2
sommer: 250l/s, vinter 50l/s
533 m
5 m
528 m
27,9 GWh
1395 husstander