Minstevann

Homsåne

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Homsåne KRAFTSTASJON

Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 775 l/sek og driver en generator på 2020 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 12,2 km2
Minstevannsføring 20 l hele året
Inntakskote 661 moh
Kraftstasjonskote 390 moh
Fallhøyde 271 m
Produksjon 5,1 GWh
Tilsvarer 250 husstander

Inntak er bygget som en løsmasseterskel med betongkjerne og steinsatt overløp. Selve inntakskonstruksjonen er Småkraft’s egen prefabrikerte «haibur». Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i PE/støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon, med et lite unntak med ca 100m rør i dagen langs heieveien opp til Laugardalstjørn . Lengde er 870m og diameter er 600 mm. Det overføres vann fra østre felt til inntaket via en ca 350 meter lang rørgate med Ø500mm anleggsrør.