Minstevann

Reinåga

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Reinåga KRAFTSTASJON

Reinåga er en sideelv til Røssåga i Hemnes kommune, Nordland. Elven starter ved utløpet av Reinåvatnet og renner ut i Røssåga ved Reinåmoen, ca 5 km fra tettstedet Korgen. Inngrepet i Reinåga blir ca 1,8 km langs elven.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 4,1 km2
Minstevannsføring Sommer: 72  l/s, vinter: 12  l/s
Inntakskote 700 moh
Kraftstasjonskote 133 moh
Fallhøyde 567 m
Produksjon 12,8 GWh
Tilsvarer 320 husstander

Peltonturbinen har 3 stråler med en maksimal slukeevne på 800 l/sek og driver en generator på 4350 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.