Minstevann

Eidsetelva

 

Det er ikke krav til minstevannføring når kraftverket ikke er i drift.

Eidsetelva KRAFTSTASJON

Eidsetelva ligger i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke. Eidsetelva ligger på østsiden av Dalsfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Eidset. Eidset ligger ca. 4 km. sør for tettstedet Dale. Konsesjon for bygging ble gitt 20.03.2007.TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 2,7 km2
Minstevannsføring Sommer: 150 l/s, vinter: 20 l/s
Inntakskote 400 moh
Kraftstasjonskote 10 moh
Fallhøyde 390 m
Produksjon 5,74 GWh
Tilsvarer 287 husstander

Kraftverket vil ha en installert effekt på ca. 1,7 MW, en slukeevne på 0,50 m3/s. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon vil bestå av ca. 1.200 m med nedgravd støpejernsrør i grøft. Kraftstasjonen plasseres i dagen.