Minstevann

Torvikelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Torvikelva KRAFTSTASJON

Torvikelva ligger i Eid kommune i Sogn & Fjordane fylke. NVE har gitt Småkraft løyve til å utnytte tilsiget fra et felt på 13,6 km2 i et 104 meter høyt fall mellom kote 113 og kote 9.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 13,6 km2
Minstevannsføring Sommer: 200 l/s, vinter: 100 l/s
Inntakskote 113 moh
Kraftstasjonskote 9 moh
Fallhøyde 104 m
Produksjon 3,3 GWh
Tilsvarer 165 husstander

Torvikelva kraftverk vil ha en installert effekt på ca. 1,3 MW, en slukeevne på 1,65 m3/s og vil kunne produsere ca. 3,33 GWh i et midlere år. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon vil bestå av ca 1.070 meter med vannveg i rør.