Minstevann

Usma

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Usma KRAFTSTASJON

Elva Usma ligger i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Usma kraftverk utnytter et fall i elva mellom Grindbakken og Brandstad på 127 meter. Årlig kraftproduksjon er i overkant av 17 GWh i et midlere år og installert effekt er på 4,6 MW.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt x km2
Minstevannsføring Sommer:  l/s, vinter:  l/s
Inntakskote 315 moh
Kraftstasjonskote 188 moh
Fallhøyde 127 m
Produksjon 17,1 GWh
Tilsvarer 855 husstander

Usma kraftverk har to vertikale francis-turbiner og generatorer. Maksimal slukeevne er 4,5 m3/s med installert effekt på 4,6 MW. All strøm transformeres opp til 22KV og leveres på nettet. Vannveien består av 1450 meter nedgravd GRP-rør med ca 260 meter frispeiltunnel opp mot inntaket.