Minstevann

Årvik

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Årvik KRAFTSTASJON

Kraftstasjonsbygget er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer og er på 100 m2, bygget i dagen i et tidligere grusuttak og godt tilpasset omgivelsene.
For å få levere kraften på nettet har det vært nødvendig å ruste opp nettet mellom Maurangersnes og Årvik. Samspillet mellom Småkraft, grunneiere og den politisk ledelsen i Ullensvang herad har vært av uvurderlig betydning i de innledende faser av prosjektet.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 13,4 km2
Minstevannsføring Sommer: 100 l/s, vinter: 100 l/s
Inntakskote 210 moh
Kraftstasjonskote 8 moh
Fallhøyde 202 m
Produksjon 18 GWh
Tilsvarer 900 husstander

Peltonturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,9 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 6600 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med inntak bestående av rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i støpejern med 1 meters diameter er 890 meter lang, og er i sin helhet nedgravd.