Minstevann

Langdalselva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Langdalselva KRAFTSTASJON

Langdalselva kraftverk ligger i Kvænangen. Det er vårt nordligste prosjekt! Utbygningsområdet ligger på Alteidet i Kvænangen kommune, Troms fylke.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 32 km2
Minstevannsføring Sommer: 200  l/s, vinter: 50  l/s
Inntakskote 250 moh
Kraftstasjonskote 15 moh
Fallhøyde 235 m
Produksjon 9,7 GWh
Tilsvarer 485 husstander