Minstevann

Gjerde

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Gjerde KRAFTSTASJON

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune. De seks fallrettshaverne valgte Småkraft som samarbeidspartner i 2003.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 3 km2
Minstevannsføring Sommer: 40 l/s, vinter: 10 l/s
Inntakskote 450 moh
Kraftstasjonskote 12 moh
Fallhøyde 438 m
Produksjon 5,7GWh
Tilsvarer 280 husstander

Anlegget ble idriftsatt i april 2007 og har siden starten vist god og stabil drift.