Minstevann

Sagelvi

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Sagelvi KRAFTSTASJON

Sagelvi kraftverk ligger omlag 12 km vest for Balestrand i Balestrand kommune, Sogn og Fjordane fylke.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 6 km2
Minstevannsføring Sommer: 50 l/s, vinter: 20 l/s
Inntakskote 439 moh
Kraftstasjonskote 10 moh
Fallhøyde 429 m
Produksjon 7,3GWh
Tilsvarer 365 husstander

Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 0,61 m3/sek og driver en generator på 2600 kVA, 690 volt. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.

Inntaksdammene er integrert i terrenget og tilpasset omgivelsene på en skånsom måte.. Vannveien består av nedgravde duktile støpejernsrør med diameter 500 mm.