Minstevann

KVEASÅ

 

Det er ikke krav til minstevannføring når kraftverket ikke er i drift.

KVEASÅ KRAFTVERK

Kveaså kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder fylke. Kraftverket skal utnytte et fall på 367 meter med estimert årproduksjon på 12,5 GWh. De fysiske byggearbeidene startet opp i februar 2010.

 

Teknisk informasjon

 

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer

19 km2
110ls sommer, 55ls vinter
652 m
285 m
367 m
12,5 GWh
625 husstander