Minstevann

Stokkelandsåna

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

STOKKELANDSÅNA KRAFTSTASJON

Stokkelandsåna kommer fra heia øst for Kvinesdal, og renner ned i Litleåna på Frivoll/Espeland. Elva har et stort og flatt nedbørsfelt, jevn vannføring og egner seg godt til verdiskapning av forskjellig slag. Tidligere har det vært møller i elva. Midt på 80- tallet ble elva vurdert som et vannkraftprosjekt under samla plan.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 23,8 km2
Minstevannsføring Sommer: 150 l/s, vinter: 70 l/s
Inntakskote 291,5 moh
Kraftstasjonskote 153,75 moh
Fallhøyde 125 m
Produksjon 8,3 GWh
Tilsvarer 415 husstander

Stokkelandsåna kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 23,8 km2. Minstevannsføringen er 70 l/s om vinteren og 150 l/s om sommeren. Inntak på kote 291 og kraftstasjon på kote 154 gir en fallhøyde på 137 meter. Produksjonen er estimert til 8,35 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 415 husstander.

Peltonturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,7 m3/s og driver en generator på 3500 kVa, 6600V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med kanal til rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i GRP/støpejern med 0,9 meter i diameter er 900 meter lang og er i sin helhet nedgravd.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraftstil, og denne gangen med prefabrikkert bygg, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør/kanal tilbake til elva.