Minstevann

Ytre Alsåker

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Ytre Alsåker KRAFTSTASJON

Ytre Alsåker kraftverk ligger på Alsåker i Ullensvang herad. Kraftverket ble idriftsatt i september 2008. Forventet årsproduksjon er på 19,4 GWh og kraftverket vil alene gi et betydelig bidrag til å gi Ullensvang herad status som Co-2 nøytral.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 20,5 km2
Minstevannsføring Sommer: 120 l/s, vinter: 120 l/s
Inntakskote 220 moh
Kraftstasjonskote 6 moh
Fallhøyde 214 m
Produksjon 19,4 GWh
Tilsvarer 970 husstander

Peltronturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,8 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 660 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og levers på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med sideveis kanal til rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i støpejern med 1 meter diameter er 1 km lang og er i sin helhet nedgravd.