Minstevann

Øyrabekken

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Øyrabekken KRAFTSTASJON

Øyrabekken kraftverk ligger i Hesvik, i Jondal kommune og har sitt utløp i Hardangerfjorden.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 5,9 km2
Minstevannsføring Sommer: 60 l/s, vinter: 30 l/s
Inntakskote 305 moh
Kraftstasjonskote 10 moh
Fallhøyde 295 m
Produksjon 8,8 GWh
Tilsvarer 440 husstander

Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 0,82 m3/sek og driver en generator på 2300 kVA, 6600 v. Rørgaten i GRP/støpejern med 0,6 meter diameter er 800m lang og er delvis nedgravd.