Ljøsåa

Minstevann

Ljøsåa

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Ljøsåa KRAFTSTASJON

Ljøsåa kraftverk utnytter et fall på 374 meter i Ljøsåa som renner ut i Usma i Sunndal kommune. Konsesjon ble gitt i november 2006 og kraftverket stod ferdig september 2008.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 5,7 km2
Minstevannsføring Sommer: 66 l/s, vinter: 30 l/s
Inntakskote 447 moh
Kraftstasjonskote 73 moh
Fallhøyde 374 m
Produksjon 7 GWh
Tilsvarer 350 husstander

Turbinen er en 4 strålers Vertikal Pelton. Maksimal slukeevne er 0,81 m³/sek og den driver en generator på 2770 kVA. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaket er etablert som en kulp ved kote 447. Betongdammen er ca 20 meter lang og er bygget ca. 3-4 meter høy for å få isfritt inntak. Rørgaten i støpejern er 600 mm i diameter, ca. 1,5 km lang og er i sin helhet nedgravd.