Minstevann

Steinsvik

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

STEINSVIK KRAFTSTASJON

Tungeelva ligger på sørsiden av Dalsfjorden i Volda kommune i Møre og Romsdal. Fra Blåfjellvatnet renner elva via Trevassdalsvatna mot utløpet innerst i Dalsfjorden. Steinsvik kraftverk utnytter det 694 meter høye fallet mellom inntaket i Trevassdalsvatnet og utløpet i Tungeelva på kote 33.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 5,6 km2
Minstevannsføring Sommer:  l/s, vinter:  l/s
Inntakskote 727 moh
Kraftstasjonskote 33 moh
Fallhøyde 694 m
Produksjon 35,7 GWh
Tilsvarer 1900 husstander

Det er installert en 2 strålers horisontal Peltonturbin med en effekt på 8,3 MW og en generator på 10 MVA. Transformatoren har utgående spenning på 22 kV.