Minstevann

Skarelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Skarelva KRAFTSTASJON

Kraftverket utnytter vannføringen fra et felt på 11,1 km2 i Sør-Skjomen i Narvik kommune. Vestskarelva og Snøskarelva går sammen og danner Skarelva og renner videre ut i Storelva. Storelva har utløp i Skjomenbotn helt i sør i Sør-Skjomen.avrenningen.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 11,1 km2
Minstevannsføring Sommer: 300  l/s, vinter: 20  l/s
Inntakskote 455 moh
Kraftstasjonskote 18 moh
Fallhøyde 437 m
Produksjon 12 GWh
Tilsvarer 595 husstander

Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 1,35 m3/sek og driver en generator på 5500 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.