Minstevann

Furegardane

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Furegardane KRAFTSTASJON

Sagelvi er en sidegren til Vosso i Voss kommune, Hordaland fylke, og renn sammen med Vosso ved Saghaug. Furegardane kraftverk nytter vannet i Sagelvi, og har tilkomst frå E16, 15 km sør for Vossevangen. Nedslagsfeltet som nyttes er 14 km2.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 14 km2
Minstevannsføring Sommer: 200 l/s, vinter: 100 l/s
Inntakskote 311 moh
Kraftstasjonskote 34,5 moh
Fallhøyde 276,5 m
Produksjon 15,46 GWh
Tilsvarer 770 husstander

Det er installert en 6 strålet vertikal peltonturbin. Kraftverket har en installert generatoreffekt på 5,49 MVA. Maksimal slukeevne er 2,4 m3/sek. All strøm transformeres opp til 22 KV og leveres direkte på nettet.