Minstevann

Blådalselva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Blådalselva KRAFTSTASJON

Blådalselva ligger i Kvingedalsvassdraget i Masfjorden kommune, Hordaland fylke og renner ut i Kvingedalsvatnet.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 6,3 km2
Minstevannsføring Sommer: 180 l/s, vinter: 180 l/s
Inntakskote 272 moh
Kraftstasjonskote 26 moh
Fallhøyde 246 m
Produksjon 6,4 GWh
Tilsvarer 320 husstander

Blådalselva kraftverk ligger fint plassert ved Kvingedalsvatnet i Masfjorden kommune. Kraftverket er bygget i kjent Småkraftstil med bl.a. glassfasade og natursteinsmur. Anlegget er godt tilpasset terrenget og rørgaten er i sin helhet nedgravd.

Konsesjon ble gitt i november 2007 og kraftverket stod ferdig august 2010. Selve byggingen ble unnagjort på ca. 14 måneder. Samarbeidet mellom grunneierne og Småkraft har vært meget godt, der flere av grunneierne har vært delaktig i den fysiske byggingen av kraftverket.