Minstevann

Dokkelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

DOKKELVA KRAFTVERK

Dokkelva kraftverk er lokalisert i Eresfjord i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Dokkelva benytter vannet fra utløpet fra Kanndalen kraftverk samt fra Kvidalselva. Dokkelva er utviklet parallelt med Kanndalen, fra konsesjonssøknad via prosjektering og bygging fram til ferdige kraftverk.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 41,2 km2
Minstevannsføring Sommer: 760 l/s, vinter: 250 l/s
Inntakskote 156 moh
Kraftstasjonskote 18 moh
Fallhøyde 138 m
Produksjon 18,6 GWh
Tilsvarer 930 husstander

Dokkelva har et nedbørsfelt på 41,2 km2. Kraftverket utnytter et fall på 138 meter. Inntaket er etablert på kote 156, rett nedstrøms Kanndalen kraftverk og stasjon er plassert på kote 18. Vannveien er 1200 meter lang og består av både tunnel/ sjakt og nedgravde rør. Kraftverket har en installert effekt på 5,49 MW, med en slukeevne på 4,32 m3/sek. Dokkelva benytter vannet fra avløpet i Kanndalen kraftverk og vann fra Kvidalselva. Minstevannføring er 760 l/s sommer og 250 l/s vinter. Kraftverket har en forventet midlere årsproduksjon på 18,6 GWh, som tilsvarer produksjon av strøm til ca. 930 husstander.