Minstevann

Oftedal II

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Røysa Oftedal 2 KRAFTSTASJON

Francisturbinen i Reddalen har en maksimal slukeevne på 5,1 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 6600 v. Rørgaten i glassfiber og støpejern med 1,4 meter diameter er 1700 km lang og er i sin helhet nedgravd, bortsett fra i nederste bratthenget.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 73 km2
Minstevannsføring Sommer: 2000 l/s, vinter: 1000 l/s
Inntakskote 185 moh
Kraftstasjonskote 55 moh
Fallhøyde 130 m
Produksjon 18 GWh
Tilsvarer 900 husstander

Gjennomføringen av byggeprosjektet gav oss mange erfaringer, der spesielt arbeidet med nederste anlegg gav noen solide utfordringer. Arbeide i bratthenget ned mot det regulerte Sirdalsvannet var alt annet enn enkelt, og fjellet var så løst at det måtte sikres med 10 stk. 22 meter lange ”betongdragere” som måtte bores, armeres og støpes inn fra flåte i Sirdalsvannet.
Sjøkabel tvers over Sirdalsvannet og ca. 2 km med ny linje måtte til for å få kraften levert. For å løfte den 25 tonn tunge generatoren ned på fundamentet i Reddalen, måtte man til med Norges største mobilkran.