Minstevann

Kaldsaani

 

Det er ikke krav til minstevannføring når kraftverket ikke er i drift.

KALDSAANI KRAFTVERK

Kaldsåni er en sideelv til Otravassdraget i Bykle kommune i Aust-Agder. Elva munner ut i Hartevatnet sørvest for fjellbygda Hovden. Vannvegen er 1650 meter lang og vil i sin fulle lengde bestå av nedgravde rør. Eksisterende vei forbi Hartevassdammen og sørsida av Hartevatnet vil bli forlenget inn til kraftstasjonsområdet ved Myklestøyl.

Teknisk informasjon

Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
12 km2
Sommer:75ls Vinter:15ls
966 m
760 m
206 m
6,3 GWh
315 husstander