Minstevann

Tjøtaelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Tjøtaelva KRAFTSTASJON

Tjøtaelva kraftverk er lokalisert i Tjøtaelva som ligger i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Elven renner ut i Hyenfjorden.fylke.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 3 km2
Minstevannsføring Sommer: 100 l/s, vinter: 20 l/s
Inntakskote 385 moh
Kraftstasjonskote 2 moh
Fallhøyde 383 m
Produksjon 8,1GWh
Tilsvarer 365 husstander

Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,3 MW, en slukeevne på 0,7 m3/s. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon vil bestå av ca. 1.000 meter med 600 mm. nedgravd støpejernsrør i grøft.