Minstevann

Muoidejohka

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Muoidejohka KRAFTSTASJON

Muoidejohka ligger på sydsiden av Beiardalen i Beiarn kommune i Nordland fylke. Elva har sitt utløp i Beiarelva ca. 40 km fra utløpet av Beiarelva i Beiarfjoden.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 14 km2
Minstevannsføring Sommer: 100  l/s, vinter: 10  l/s
Inntakskote 325 moh
Kraftstasjonskote 144 moh
Fallhøyde 481 m
Produksjon 18,2 GWh
Tilsvarer 910 husstander

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1,50 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Nettet er forsterket til Beiarn trafo, som er ca 20 km lenger ned i Beiardalen.