Minstevann

Tyttebærelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

TYTTEBÆRELVA KRAFTSTASJON

Tyttebærelva ligger på nordsiden av Kjosen, en sidearm av Ullsfjorden i Lyngen kommune, Troms fylke. Utløpet i Kjosen ligger midt mellom fergeleiet Svensby i vest og tettstedet Lyngseidet i øst; dvs. ca.10 km til begge steder. Vassdraget har en lengde på ca. 6 km fra høyeste punkt, Istindan kote 1495, og fjorden.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 12,8 km2
Minstevannsføring Sommer: 400l/s, vinter: 60l/s
Inntakskote 128 moh
Kraftstasjonskote 3 moh
Fallhøyde 125 m
Produksjon 4,33 GWh
Tilsvarer 216 husstander

Det er installert en 6-strålet Pelton-turbin med en slukevne på 1,64 m3/s som opererer med et nettotrykk på 100,2mVS. Turbinen driver en generator på 1600kVA, 690V. Spenningen transformeres så opp til 22kV før strømmen leveres på nett.