Minstevann

Rasdalen

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Rasdalen KRAFTSTASJON

Rasdalselva kommer ned et sidedalføre fra sør ved Bolstadøyri, ca 4 mil vest for Vossevangen.
Kraftstasjonen er plassert i dagen ved foten av dalsiden, rett ved E16, ca 100 m før samløpet med Bolstadelvi (Vosso).

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 13,9 km2
Minstevannsføring Sommer: 110 l/s, vinter: 110 l/s
Inntakskote 300 moh
Kraftstasjonskote 20 moh
Fallhøyde 280 m
Produksjon 17,9 GWh
Tilsvarer 920 husstander

Installert effekt er 5,2 MW (Pelton turbin) med ein slukeevne på 2,2 m3/s. Vannvegen består av ei sjakt på 305 m og en rørledning på ca 760m med en diameter på 900mm. Det er duktile støpejernsrør som er nedgravd. Maks stigning er 30 grader.