Minstevann

Kanndalen

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Kanndalen KRAFTSTASJON

Kanndalen kraftverk ligger i Eresfjorden i Nesset kommune. Anlegget er utviklet parallelt med Dokkelva, fra konsesjonssøknad via prosjektering og bygging fram til ferdige kraftverk.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 23,9 km2
Minstevannsføring Sommer: 300 l/s, vinter: 180 l/s
Inntakskote 418 moh
Kraftstasjonskote 156 moh
Fallhøyde 262 m
Produksjon 20,5 GWh
Tilsvarer 1050 husstander

Kanndalen kraftverk ligger øverst og har et nedbørsfelt på 23,9 km2. Kraftverket utnytter et fall på 262 meter. Inntaket er etablert på kote 418 og stasjonen er plassert på kote 156. Vannveien er ca 1950 meter lang og består av nedgravde rør. Kraftverket har en installert effekt på 5,49 MW, med en slukeevne på 2,85 m3/ sek.