Minstevann

Bruvollelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Bruvollelva KRAFTSTASJON

Bruvollelva kraftverk ligger i Snåsa kommune i Nord- Trøndelag. Elva renner ut i Snåsavatnet, Norges 6. største innsjø.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 79,6 km2
Minstevannsføring Sommer: 240  l/s, vinter: 160  l/s
Inntakskote 142 moh
Kraftstasjonskote 25 moh
Fallhøyde 117 m
Produksjon 172,4 GWh
Tilsvarer 620 husstander

Det er installert en horisontal Francisturbin med en installert effekt på 3,8 mw. Anlegget har en maksimal slukeevne på 3,85 m3/s. Driftsvannvei fra inntaktsdam til stasjon er på 1350 meter. Rørdiameter er 1200 mm som er nedgravd i grøft, 1100 meter av vannveien er GRP-rør, og 250 meter er støpejernsrør.