Minstevann

Tveitaskaret

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Tveitaskaret KRAFTSTASJON

Tveitaskaret kraftverk ligger i Hålandsdalen i Fusa kommune. Det er et særdeles flott og skikkelig bygget anlegg som gir produksjon av miljøriktig, fornybar energi. Tveiaskaret kraftverk er en del av Sævereidvassdraget og har et nedbørsfelt på 5,4 km2. Inntaket ligger på kote 400 og stasjonen er plassert på kote 90, noe som gir fallhøyde på 310 meter. Traseen er ca 1750 meter. Kraftverket har en installert effekt på 4,2 MW med slukeevne på 1,55 kubikk/sek.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 5,4 km2
Minstevannsføring Sommer: 50 l/s, vinter: 50 l/s
Inntakskote 400 moh
Kraftstasjonskote 90 moh
Fallhøyde 310 m
Produksjon 10 GWh
Tilsvarer 500 husstander

Det er installert en peltonturbin og driftsvannveien er utført med 700 mm støpejernsrør nedgravd i grøft. Kraftstasjonen er oppført i tråd med Småkrafts estetiske retningslinjer. Stasjonen er bygget i dagen og tilpasset området. Kraftverket har en forventet midlere årsproduksjon på 10 GWh. Dette tilsvarer strøm til ca. 500 husstanders årsforbruk.