Minstevann

Bergstø

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Bergstø KRAFTSTASJON

Bergstø kraftverk utnytter et fall mellom kote 615 og kote 375 i Stølselva som renner ut i Dalelva som igjen renner ut i Rullestadvatnet og videre ut i Åkrafjorden ved Fjæra. Konsesjon for bygging ble gitt 19. juni 2007.

Bergstø kraftverk er satt i drift pr. desember 2009.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 8,74 km2
Minstevannsføring Ingen
Inntakskote 615 moh
Kraftstasjonskote 375 moh
Fallhøyde 240 m
Produksjon 9 GWh
Tilsvarer 490 husstander

Kun overbygget på kraftstasjonen er synlig. Avløpet fra turbinen går i et kort rør frem til kulvert under europaveien like ved. Kraftstsjonen fremstår som et enkelt trebygg med glassfasade mot hovedvei. I stasjonen er det installeret en vertikal 6 stråles Pelton turbin med tilhørende 2,9 MW generator. Slukeevne 1,33 m3/sek. Vannveien er et 700 mm duktil støpejernsrør med en lengde på 1380 m. Kraftverket er tilkoblet via 22 kV høyspentkabel i bakken frem til 22 kV linjen mellom Odda og Etne. Linjen går gjennom hoveddalen, 150 m fra kraftstasjonen.