Minstevann

Vassvikelva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Vassvikelva KRAFTSTASJON

Vassvikelva kraftverk ligger ved Vassvikvatnet/Vintertun i Odda kommune i Hordaland Fylke. Dam og inntak består av et utsprengt basseng i fjell med en 3 meter høy og 15 meter bred terskel. Inntakskonstruksjonen utføres som en stålkonstruksjon.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 6 km2
Minstevannsføring Sommer: 100 l/s, vinter: 30 l/s
Inntakskote 686 moh
Kraftstasjonskote 420 moh
Fallhøyde 266 m
Produksjon 7,7 GWh
Tilsvarer 385 husstander

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1.200 l/sek og driver en generator på 3100 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.