Minstevann

Kistafossen

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Kistafossen KRAFTSTASJON

Kistafossen kraftverk er etablert i Østerdalselva, Rødøy kommune i Nordland fylke.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 22,6 km2
Minstevannsføring Sommer:   l/s, vinter:   l/s
Inntakskote 72 moh
Kraftstasjonskote 3 moh
Fallhøyde 69 m
Produksjon 5,5 GWh
Tilsvarer 275 husstander