Minstevann

Tua

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Tua KRAFTSTASJON

Tua ligger i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke. 

Tunselva ligger på nordsiden av Beitstadfjorden og har utløp i fjorden ved grenda Tua. Tua ligger ca 7 km fra tettstedet Follafoss.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 16,2 km2
Minstevannsføring Sommer: 40  l/s, vinter: 40  l/s
Inntakskote 165 moh
Kraftstasjonskote 33 moh
Fallhøyde 132 m
Produksjon 4,93 GWh
Tilsvarer 246 husstander

Kraftverket har en installert effekt på ca. 1,8 MW, en slukeevne på 1,55 m3/s og vil kunne produsere ca. 4,93 GWh i et midlere år. Driftsvannveien fra inntaksdam til stasjon består av ca. 1.350 m med nedgravde støpejernsrør i grøft. Kraftstasjonen er plassert i dagen.