Minstevann

Oftedal I

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Røysa Oftedal 1 KRAFTSTASJON

Peltonturbinen har 5 stråler med en maksimal slukeevne på 1,4 m3/sek og driver en generator på 3450 kVA, 6600 v. Rørgaten i støpejern med 0,7meter diameter er 1,6 km lang og er i sin helhet nedgravd.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 14 km2
Minstevannsføring Sommer: 100 l/s, vinter: 100 l/s
Inntakskote 448,5 moh
Kraftstasjonskote 185 moh
Fallhøyde 263,5 m
Produksjon 13,3 GWh
Tilsvarer 650 husstander

Gjennomføringen av byggeprosjektet gav oss mange erfaringer, der spesielt arbeidet med nederste anlegg gav noen solide utfordringer. Arbeide i bratthenget ned mot det regulerte Sirdalsvannet var alt annet enn enkelt, og fjellet var så løst at det måtte sikres med 10 stk. 22 meter lange ”betongdragere” som måtte bores, armeres og støpes inn fra flåte i Sirdalsvannet.
Sjøkabel tvers over Sirdalsvannet og ca. 2 km med ny linje måtte til for å få kraften levert. For å løfte den 25 tonn tunge generatoren ned på fundamentet i Reddalen, måtte man til med Norges største mobilkran.