Minstevann

Stublielva

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Stublielva KRAFTSTASJON

Stublielva ligger i Beisfjord i Narvik kommune.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 19,5 km2
Minstevannsføring Sommer: 300  l/s, vinter: 35  l/s
Inntakskote 290 moh
Kraftstasjonskote 60 moh
Fallhøyde 230 m
Produksjon 8,35 GWh
Tilsvarer 420 husstander

Peltonturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 1.600 l/sek og driver en generator på 3300 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.