Minstevann

Vågaåna

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Vågaåna KRAFTSTASJON

Vågaåna kraftverk ligger i Vindafjord kommune, Rogaland Fylke. Driftsvannveien er utført med bruk av ny boreteknologi. Erfaringer fra dette prosjektet åpner muligheten for å bygge vannvei i fjell, selv på små prosjekter.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 5,1 km2
Minstevannsføring Sommer: 50 l/s, vinter: 50 l/s
Inntakskote 465 moh
Kraftstasjonskote 38 moh
Fallhøyde 427 m
Produksjon 9,8 GWh
Tilsvarer 490 husstander

Vågaåna kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt på 5,1 km2. Inntak på kote 465 og kraftstasjon på kote 38 gir en fallhøyde på 427 meter. Produksjonen er estimert til 9,8 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 490 hustander. Minstevassføringen er 50 l/sek . hele året.
Peltonturbinen har 4 stråler med en maksimal slukeevne på 0,98 m3/sek. Den driver en generator på 3800 kVA, 6600 v. All strøm transformeres opp til 22 kV som leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som en sprengt kulp med lav dam i armert betong med «haibur» (prefabrikert) som inntakskonstruksjon. Inntaket er svært godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et meget beskjedent inngrep. Vannveien består av 2 borehull på hhv. 150 og 720 meter, samt 180 meter rør i grøft, med diameter 0,6 meter.