Minstevann

Reingardsåga

 

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Reingardsåga KRAFTSTASJON

Reingardsåga ligger i sin helhet i Rana kommune, Nordland fylke, og renner ut i Røvassåga/ Langvassåga/Ranelva som renner ut i Ranfjorden i Mo i Rana.

Kraftverket ligger i Røvassdalen ca. 13 km nord for Mo i Rana.

TEKNISK INFORMASJON

Nedbørsfelt 19,8 km2
Minstevannsføring Sommer: 130  l/s, vinter: 50  l/s
Inntakskote 247 moh
Kraftstasjonskote 51 moh
Fallhøyde 196 m
Produksjon 7,3 GWh
Tilsvarer 365 husstander

I kraftstasjonen er det installert en Peltonturbin med en effekt på 2,1 MW. Generator har en ytelse på 2,6 MVA, Installert effekt: 2,1 MW. Slukeevne1,3 m3/s. Vannvei er 830 m, med en diameter på 700 mm.